HomePage

Ban Quản lý khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào

Management Board of Tan Trao Historic, Cultural and Ecological Tourist Area

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 02073.830.264

Email: dulichtantraotq@gmail.com.vn